Учебен график по БЕЛ и Математика

Предмет

Учебни часове Дни на провеждане Часове на провеждане

Начална дата на курса

  От 2 – 12  клас

Математика

90 събота 10.00 -11.30

13.00 -14.30

15.00 -16.30

29.09.2018

БЕЛ

90 събота 10.00 -11.30

 

13.00 -14.30

 

15.00 -16.30

29.09.2018