Курсове за ученици

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ II-IV КЛАС

За малките ученици, които още не могат да четат и пишат на немски. Лесно, забавно и интересно навлизане в езика.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ V-VII КЛАС

За подпомагане усвояването на езика, както и като втори чужд език.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ VIII-XII КЛАС

НИВА A1, A2 , B1, B2, С1 и подготовка за TestDaF

Нивата на нашите курсове се основават на Общата европейска езикова рамка и по този начин са ЕС-съвместими. Всяко ниво завършва с писмен изпит и курсистите получават удостоверение.

Целта на курсовете A1, A2 и B1 е да създаде и поддържа интереса на младите хора в усвояването на немския език и удоволствие от неговото използване. Непринудено, стъпка по-стъпка да се постигне ниво, което е достатъчно за ежедневна употреба. Всеки курс включва 120 учебни часа.

Курсът за напреднали B2 води до по-нататъшно задълбочаване и усъвършенстване на лексика и фразеология, с продължителност от три цикъла по 90 учебни часа.

Завършващият курс С1 съдейства за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за свободно използване на езика. Това е и солидна предпоставка за успешно кандидатстване за сертификат TestDaF.

Интензивна целенасочена подготовка за кандидатстване за сертификат TestDaF.

БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ II-XII КЛАС

Курсове и индивидуална подготовка по БЕЛ и математика за подпомагане, опресняване на знания и подготовка за входящи изпити и матури.