Обучение

Немски език за ученици от VIII-XII клас

НИВА A1, A2 , B1, B2 и С1

Нивата на нашите курсове се основават на Общата европейска езикова рамка и по този начин са ЕС-съвместими.

Целта на курсовете A1, A2 и B1 е да създаде и поддържа интереса на младите хора в усвояването на немския език и удоволствие от неговото използване. Непринудено, стъпка по-стъпка да се постигне ниво, което е достатъчно за ежедневна употреба, четене и свободно сърфиране в немскоезичните сайтове. Обучението осигурява основна лексика и поставя акцент върху правилното произношение и усвояване на основните граматични форми. Курсовете са съгласувани един с друг, знанията се усвояват в прогресия. Всеки курс включва 120 учебни часа. Всяко ниво завършва с писмен изпит, а курсистите получават сертификат.

Курсът за напреднали B2 води до по-нататъшно задълбочаване и усъвършенстване на лексика и фразеология, с продължителност от десет седмици, включващи три цикъла по 90 учебни часа. След успешното завършване на курс за напреднали, участниците получават сертификат.

Завършващият курс С1 съдейства за по-нататъшно усъвършенстване на уменията за свободно използване на езика. След успешното завършване на курс за напреднали, участниците получават сертификат. Това е и солидна предпоставка за успешно кандидатстване за сертификат TestDaF – единственият признат сертификат за владеене на немски език, гарантиращ високи езикови познания на курсиста и възможността му за напълно самостоятелно използване на езика, сравними с тези при използване на родния език.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 18+

Системата, която предлагаме е идеална за хора, които искат да учат концентрирано и ефективно за кратко време.

Предлагаме оптимален пакет за интеграционни курсове, чийто учебен план отговаря на изискванията за евроинтеграция. Съдържанието на текстовете е житейски правдиво, ежедневието и професионалният живот са в центъра на вниманието, използваме специални стратегии, които отговарят на целите на обучението. И всичко това е подкрепено от многообразието на новите медии.

Допълнително предлагаме и курсове за начинаещи QUICKинтересно, забавно, ефективно навлизане в новия език. Ако усвоите учебния материал по прилагания от нас метод, в края на курса ще владеете чуждия език така, че да можете да се справяте със ситуациите в ежедневието и да ви е забавно да общувате на чужд език. Ще имате солидна база да задълбочите езиковите си знания и умения самостоятелно или в курсове за по-високи нива на подготовка.

Успехът на нашите курсисти се дължи на гъвкавостта в избора на учебна програма, съобразена с нуждите им.