За нас

В езиков център ГЕРМАНИК, работят хора с висока квалификация и богат опит в организацията и провеждането на езиково и професионално обучение.
Създадохме този център, за да отговорим на новите предизвикателства и нуждите на хората за по-динамично езиково и професионално обучение.
Въпреки, че учебните системи, които използваме могат да се срещнат и в други школи нашата цел е да осигуряваме обучение съобразено с нуждите и възможностите на курсистите, за да могат активно да го възприемат и възпроизвеждат.
Няма лоши системи и ние виждаме нашата мисия в това да поощряваме активното участие на курсистите във възприемането на новия езиков материал.
Знанието е избор, а изборът е синоним на активния човек.
Всеки може да прецени кой курс е за него и да започне обучението.
Никога не е късно!